Sắp xếp:
Tượng đổi màu hình quả cam trang trí bàn trà TS11
Tượng tử sa cá vàng trang trí bàn trà đẹp TS10
Tượng thiềm thừ tử sa cao cấp làm pet bàn trà TS09
Tượng tử sa trang trí bàn trà, gác nắp ấm đẹp TS08
Tượng thiềm thừ tử sa cao cấp làm pet bàn trà TS06
Tượng tử sa hình con trâu trang trí bàn trà TS05