Sắp xếp:
Lọc trà thuỷ tinh cao cấp tay cầm lá cây xanh  LT11
Lọc trà thuỷ tinh cao cấp tay cầm lá cây vàng  LT10
Lọc trà bạc hoạ tiết cá đẹp LT09
350.000
409 lượt đánh giá
Lọc trà sứ hoạ trúc cao cấp LT08
150.000
245 lượt đánh giá
Lọc trà thuỷ tinh dáng tròn tay cầm cầu hoa inox LT07
Lọc trà thuỷ tinh dáng hươu cao cấp LT06
Lọc trà tử sa gốc cây Lục nê cao cấp LT04
Lọc trà tử sa gốc cây Đoàn nê cao cấp LT03