Sắp xếp:
Chiếu trà tre trải bàn trà đẹp nhiều kích thước PK23
Cũng nhãn trà bằng tre 4 món đẹp PK22
160.000
136 lượt đánh giá
Cung nhãn trà mạ đồng hoạ tiết đẹp PK21
Khay úp chén trà bằng gỗ mun kết hợp đồng đẹp PK20
Xúc trà mạ đồng cao cấp dáng đẹp PK16
Khay úp chén trà bằng tre đẹp PK18
150.000
124 lượt đánh giá
Gác nắp ấm tử sa khắc rồng phượng cao cấp PK17